Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Bug i nyckeltalet ”Räntekänslighet (100 bp)”

Nyckeltalet, som visas längst upp i bilden när man öppnat en enskild affär eller kan väljas i rapporter, räknar inte korrekt. Därför har nyckeltalet tillfälligt tagits bort från affärssidan tills buggen är åtgärdad (det är fortfarande valbart i rapporter men ger, som sagt, fel värde).

Om du vill få fram räntekänsligheten under tiden tills problemet är åtgärdat kan du skapa en balansrapport med nyckeltalet ”Marknadsvärde” och ta fram beloppet. Sedan lägger du in ett räntescenario i rapporten där du gör ett parallellskift i räntekurvan med 100 bp. Nu jämför du de två värdena och differensen motsvarar nyckeltalet ”Räntekänslighet”.

(meddelandet tas bort när buggen är åtgärdad)