Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Behörighetsinställningar fungerar inte för koncern-interna affärer

Systemet har för tillfället en bugg som gör att behörighetsinställningarna inte fungerar för interna transaktioner. En användare på företag X som bara har behörigheter för det företaget ser även kommunens sida av det interna lånet och tvärtom. Detta är naturligtvis fel och kommer att rättas till. Felet gäller dock bara interna transaktioner, så det är endast redan känd information som visas för ”fel” användare.

Problemet leder till att om filtret ”Alla affärer” väljs så syns båda sidorna av den interna affären.  Det innebär till exempel att nettot i analyser och rapporter blir noll. Du kan därför tillfälligt behöva skapa ett nytt filter för att hantera detta.


Frågor?

Kontakta supporten på Kommuninvest om du behöver hjälp.