Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Felaktiga marknadsvärden på lån (inte derivat) under 2017

Marknadsvärden på lån har varit upp till cirka 15 baspunkter fel i KI Finans sedan 16 januari 2017. Lån med kort löptid visade mer fel och lån med långa löptider mindre. Inga andra beräkningar än marknadsvärderingen har varit fel.

Fyra saker är viktiga att poängtera:

  • Derivat berörs inte, det vill säga de har haft korrekta marknadsvärden
  • Marknadsvärden visas korrekt från och med idag (10 juli 2017)
  • Marknadsvärden per 31 december 2016 var korrekta
  • Rapporter som tas ut idag på datum mellan 16 januari 2017 och 10 juli 2017 har korrekta marknadsvärden

Orsaken till detta är att kreditmarginalen som används för beräkning av marknadsvärden inte har uppdaterats korrekt. Kreditmarginalen som används är Kommuninvests, vid vart tillfälle, aktuella utlåningsprislista.

Vi bedömer att påverkan för lån med olika löptider varit som mest cirka:

  • 2 000 000 kr vid 2 års löptid och lånebelopp 100 000 000 kr
  • 1 500 000 kr vid 5 års löptid och lånebelopp 100 000 000 kr

Vad är marknadsvärde: En affär har alltid ett marknadsvärde som kan vara positivt (övervärde) eller negativt (undervärde). Till exempel om räntan i affären är högre än marknadsräntan för affärens återstående löptid uppstår ett undervärde (det vill säga om man löser affären i förtid uppstår en kostnad), och tvärtom. Det är alltså endast ett teoretiskt värde som realiseras först om man avslutar affären i förtid och det har ingen påverkan på skuldens storlek.