Dokument

Dialog nr 2 2017

  • Framtidens samhällsbyggnad i fokus på stämman
  • Ett tal för Europa - Ann Linde talade på Kommuninvests stämma
  • Kommuninvest ger Linköping nya alternativ
  • Effektiviseringar - nödvändiga för att möta kommunsektorns utmaningar