Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning 2009

I samband med 2009 års stämma fick föreningens dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB i uppdrag att föreslå hur dess kapitalisering kunde förbättras. Frågan har nu genomlysts ordentligt och ett konkret förslag har diskuterats med majoriteten av Kommuninvests medlemmar under medlemssamråden. Att närmare 80 procent av medlemmarna deltog vid medlemssamråden visar på ett starkt engagemang och intresse. Det är också ett kvitto på att vi inom Kommuninvest har ett fungerande system för förankring av viktiga frågor.

Ladda ner filen