Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

God efterfrågan när Kommuninvest emitterar USD 1 miljard i 3-årig benchmark-obligation

Kommuninvest i Sverige AB, med AAA/Aaa rating, genomförde på tisdagen sin första USD benchmark-transaktion sedan oktober 2013 när man gav ut USD 1miljard med 3-års löptid enligt Reg-S/144a-format.

Investerarintresset var stort redan när orderböckerna öppnade på tisdagsmorgonen, förhandsintresset uppgick till mer än USD 900 miljoner. Prisbilden, som initialt sattes till ”Mid-Swaps + ~8 räntepunkter” justerades ner under dagen till ”Mid-Swaps + 6 räntepunkter”.

Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar på Kommuninvest, kommenterar:

– Vi är återigen mycket nöjda med utfallet i en USD benchmark-obligation. Investerardeltagandet var gott, och vi uppnådde en bra geografisk spridning bland våra kärninvesterare.

För 2014 planerar Kommuninvest att låna upp motsvarande USD 11-14 mdr i långfristig upplåning. Motsvarande USD 3,2 mdr har lånats upp inklusive denna USD benchmark-transaktion.

Om Kommuninvest

Kommuninvest i Sverige AB ägs av 278 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 210 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

För ytterligare information

Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar, tel: 010-470 87 12 e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76 e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se