Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Standard & Poor’s behåller högsta kreditbetyg för Kommuninvest: AAA, med stabila utsikter

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s bekräftar i sin senaste ratingrapport Kommuninvests kreditbetyg: AAA, med stabila utsikter.

Som argument för kreditbetyget lyfter Standard & Poor’s bland annat fram det solidariska borgensåtagandet från Kommuninvests ägare, den robusta likviditetsreserven med tillgång till centralbanksfinansiering, den höga kvaliteten i låneportföljen samt strategin för kapitaluppbyggnad inför kommande regelverk.

Kommuninvest har kreditbetyg från Standard & Poor’s och Moody’s. Moody’s bekräftade i maj Kommuninvests kreditbetyg: Aaa, med stabila utsikter.