Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest delårsrapport 2014: Rörelseresultat för första halvåret ökade 27 procent

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB levererar ett stabilt resultat och har stärkt det egna kapitalet, visar delårsrapporten för första halvåret 2014.

Kommuninvest i Sverige AB:s rörelseresultat ökade till 419 (330) miljoner kronor och bruttosoliditetsgraden uppgick till 1,16 (0,96) procent. Den 30 juni var utlåningen 211 (209) miljarder kronor.

Kommentarer från VD Tomas Werngren
– Såväl periodens resultat som de kapitalåtgärder våra ägare vidtagit, visar att Kommuninvest är väl förberett för bruttosoliditetskrav för finansiella institut som införs 2018.

– Utlåningen till de svenska kommunerna och landstingen med bolag uppvisar en tillfredsställande utveckling, särskilt som våra priser för närvarande inkluderar marginal för kapitaluppbyggnad.

Första halvåret i sammanfattning
• Balansomslutning 286 672,2 (277 458,7) mnkr
• Utlåning 210 760,3 (208 644,0) mnkr
• Räntenetto 466,7 (483,7) mnkr
• Rörelseresultat 419,0 (329,6) mnkr
• Eget kapital 2 708,9 (1 727,6) mnkr
• Bruttosoliditetsgrad 1,16 (0,96) procent
• Rating: AAA (S&P), Aaa (Moody’s)
• 1 (4) ny medlem

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år (1 januari-30 juni 2013). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2013.

Om Kommuninvest
Kommuninvest i Sverige AB ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att främja deras finansverksamhet genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, finansiell rådgivning, kunskapsutveckling och samverkan. Kommuninvest är den svenska kommunsektorns störste kreditgivare.

Frågor besvaras av:
Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69
Vice verkställande direktör Maria Viimne, tel. 070-333 69 02
Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se