Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest utökar sin benchmark-kurva i USD med 5-årig obligation

Kommuninvest i Sverige AB, ratat AAA/Aaa har gett Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Nomura and SEB mandat för att leda en kommande 5-årig USD Reg-S/144a benchmark-transaktion. Emissionen sker under Kommuninvests EMTN-program och obligationen förfaller i november 2019.

Med emissionen, den andra USD benchmark-transaktion från Kommuninvest under 2014, förlängs Kommuninvests avkastningskurva, till att omfatta åtta obligationer med förfall från april 2015 till november 2019. Transaktionen förväntas lanseras och prissättas inom kort givet marknadsförutsättningar.

För 2014 planerar Kommuninvest att låna upp motsvarande USD 11-14 mdr i långfristig upplåning. Motsvarande USD 6,7 mdr hade lånats upp per 15 september.

Om Kommuninvest
Kommuninvest i Sverige AB ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 210 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

För ytterligare information
Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar, tel: 010-470 87 12, e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se