Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Rekordlåg nivå när Kommuninvest emitterar 5-årig benchmark-obligation i USD

Kommuninvest i Sverige AB, med AAA/Aaa rating, genomförde på tisdagen sin andra USD benchmark-transaktion för året när det kommunägda låneinstitutet gav ut USD 1 miljard med 5 års löptid.

Investerarintresset var stort redan när orderböckerna öppnade på tisdagsmorgonen, med totala orders om mer än USD 1 miljard. Prisbilden, som initialt sattes till ”Mid-Swaps + ~5 räntepunkter” justerades ner till ”Mid-Swaps + 4 räntepunkter” när totala order närmade sig USD 1,4 miljarder. Nivån motsvarade en spread om 22,95 räntepunkter över amerikansk statsobligation med kupong om 1,625% och förfall i augusti 2019.

Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar på Kommuninvest, kommenterar:
– Upplåningsnivån i den här transaktionen är en av de bästa Kommuninvest uppnått för en benchmark-obligation med 5 års löptid och den hittills lägsta spreaden mot en 5-årig amerikansk statsobligation någonsin. Det gör oss förstås mycket nöjda. Genom att förlänga vår avkastningskurva i USD till 2019 kan vi nu erbjuda investerare ett ännu bredare utbud av benchmarkobligationer.

Med emissionen har Kommuninvest lånat upp motsvarande USD 7,7 mdr av 2014 års planerade USD 11-14 mdr i långfristig upplåning.

Om Kommuninvest
Kommuninvest i Sverige AB ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 210 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

För ytterligare information
Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar, tel: 010-470 87 12, e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se