Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hög efterfrågan på ny 4-årig SEK-obligation från Kommuninvest

Kommuninvest emitterade idag en ny benchmarkobligation, K1806, i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen erhöll direkt benchmarkstatus med mer än 3 miljarder kronor utestående och det fanns ett större investerarintresse än vad Kommuninvest var berett att emittera i den initiala emissionen.

Med K1806, som förfaller den 20 juni 2018, har Kommuninvest sex utestående obligationer i sitt svenska obligationsprogram, med förfall årligen mellan 2015 och 2020.

Anders Gånge, Kommuninvests upplåningschef, kommenterar:
– Vi har sedan vi lanserade det svenska obligationsprogrammet år 2010 arbetat för att bygga upp en betydande utestående volym och en komplett avkastningskurva. Dagens lyckade emission bör bidra till att göra programmet än mer attraktivt för placerare.

Kommuninvests upplåningsstrategi ligger fast, att 50 procent av den totala upplåningen sker i svenska kronor (SEK) vid utgången av år 2015.

Målet i det svenska obligationsprogrammet är att den utestående volymen vid utgången av år 2015 uppgår till 110-140 miljarder kronor. Emissionstakten styrs av marknadens efterfrågan och marknadsvård är prioriterat. Per den 14 oktober var 83 miljarder kronor utestående.

Om Kommuninvest
Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 210 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

För ytterligare information
Anders Gånge, Chef Upplåning och Placering, tel: 010-470 87 12
e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, tel: 010-470 88 62
e-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se