Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ändra räntevillkoren på levande affärer

På levande affärer går det nu att ändra räntesats, marginal, ränteindex, ränteberäkningsbas samt även gå från fast till rörlig eller tvärtom.

Du behöver alltså inte längre skicka affären tillbaka till utkast för att göra dessa förändringar. Detta medför att historiken bevaras och att tidigare villkor appliceras på historisk rapportering. Ändringen görs i sektionen ”Indexförändring” alldeles ovanför betalschemat.

Notera att om du vill lägga in en rad olika förändringar ska du boka den i tidsordning, äldst först.