Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Avstämning mot din Finanspolicy

Nu kan du ange regler som gäller i din finanspolicy och sedan se utfallet under Analysfliken / Finanspolicy.

  • Finanspolicy bokas på enhetsnivå. Dvs under Administration, på varje bolag.
  • Flera finanspolicier kan anges per bolag. Har du internbank kan dina tillgångsaffärer (dvs internutlåning) exkluderas.
  • 12 värden finns i nuläget. Du väljer själv vilka som är applicerbara.
  • Limit ska anges på varje värde, varningsgräns kan även anges.
  • Ordningen (hur värdena visas i rapporten) kan ändras upp eller ned.
  • Resultatet visas under Analys / Finanspolicy (det vill säga en sjunde ruta under Analysfliken)
  • Gröna värden – du ligger inom limit. Orange – du ligger nära limit. Röd – du bryter mot limiten.
  • Analysdatumet (längst upp till vänster på skärmen) kan ändras.
  • Bakåtblicken kan ändras, från till exempel kvartalsvis till månadsvis.
  • Det finns en snabblänk tillbaka till inställningsegenskaperna

Flera förbättringsförslag är identifierade till exempel egna tidsintervall på ränte- och kapitalbindningsmått samt support för koncernpolicy. Vi planerar för uppdateringar under vinter/vår 2015.