Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest bjuder in till 2015 års medlemssamråd

Snart är det dags för 2015 års medlemssamråd. Samråden ordnas på 19 orter runt om i landet mellan den 12 januari och 5 februari.

Samråden är en viktig kanal för ägarkretsen och det är här vi möts för information, inspiration och goda samtal. Inbjudna att delta är förtroendevalda och ledande tjänstemän i våra ägarkommuner och ägarlandsting.

Agendan för 2015 handlar inte enbart om en framåtblick. Vi tittar även tillbaka på året som gått. Många nya förtroendevalda har kommit till. Därför kommer vi att ha en fyllig genomgång av vår verksamhetsidé och medlemsnyttan. Omvärlden förändras ständigt och vi kommer bland annat att prata om hur kommunsektorn och Kommuninvest påverkas av detta.