Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nominera kandidater till föreningsstyrelsen

Hej!

Torsdagen den 16 april 2015 är det dags för Kommuninvests föreningsstämma. Sannolikt blir det större förändringar i styrelsen än vanligt, eftersom de genomförda valen till kommun och landsting styr fördelningen av styrelseplatser i Kommuninvest ekonomisk förening. Dialog har talat med Arne Lernhag, valberedningens ordförande.

Hur ser du på det stundande arbetet?
– Efter förra valet blev ungefär en tredjedel av ledamöterna i föreningsstyrelsen ersatta av nya, så vi räknar med att det blir förändringar i den gamla styrelsebesättningen även efter årets va. Så det är förstås viktigt att få in många bra nomineringar.Hur ser sökprofilen ut?
– Vi följer arbetsordningen för valberedningen och i den står att resultatet i de allmänna valen i våra medlemskommuner och landsting ska återspeglas i styrelsens sammansättning. Vi ska eftersträva en bra geografisk spridning, att det finns representanter för både små och stora kommuner och en jämn könsfördelning. Naturligtvis ska kandidaterna också passa för uppdragets inriktning, men man behöver absolut inte vara civilekonom för att bli nominerad.Hur går nomineringen till?
– Vi  öppnar dörren för alla medlemmar att lämna förslag till oss i valberedningen. Valberedningens ledamöter brukar också kontakta de politiska partierna för att fånga upp förslag.När är sista datum för att lämna förslag till valberedningen?
– Det finns inte något formellt sista datum. Men vi inleder vårt arbete vid årsskiftet och behöver vara klara i god tid före stämman som genomförs torsdagen den 16 april 2015.

Det lättaste sättet är att nominera kandidater till föreningsstyrelsen är via valberedningen@kommuninvest.se, men det går också bra att ringa eller skicka e-brev direkt till någon i valberedningen.