Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Refinansieringsantaganden har snyggats upp på Analyser

Möjligheten att ”Inkludera Refinansieringsantaganden” har tagits bort ur två analyser; Generella Trender och Utestående balansfördelning, eftersom dessa två speglar enbart historiska siffror. I analysen Skuldprofil syns inte knappen (Inkludera Refinansieringsantaganden), utan man kan istället inkludera/exkludera genom att klicka på grafens beskrivningar (längst till höger).