Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Rekordlåg nivå när Kommuninvest emitterar 3-årig benchmark-obligation i USD

Kommuninvest i Sverige AB, med AAA/Aaa rating, genomförde på onsdagen sin första USD benchmark-transaktion för året när det kommunägda låneinstitutet gav ut USD 1,25 miljard med 3 års löptid.

För ytterligare information, se bifogat pressmeddelande (LÄNK).

Kontaktinformation
Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar, tel: 010-470 87 12
e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se