Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Förslag till styrelse för Kommuninvest i Sverige AB

Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förenings företag har färdigställt förslaget till ny styrelse i föreningens dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB. Bolagets årsstämma fattar sitt beslut den 16 april.

Ellen Bramness Arvidsson, omval
Kurt Eliasson, omval
Erik Langby, nyval
Anna Sandborgh, omval
Johan Törngren, omval
Anna von Knorring, omval

Ordförande: Ellen Bramness Arvidsson

Förslaget till styrelse presenteras närmare vid stämman. Eventuella frågor besvaras i första hand av valberedningens ordförande Ann-Charlotte Stenkil.