Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Rapportfunktionen förbättrad – ny design, personliga och gemensamma, sortering av kolumner

Rapportfliken och rapportfunktioner är  uppgraderade. Det är viktigt att veta att de rapporter som redan har skapats finns kvar som Personliga rapporter. Nytt är sättet att skapa nya rapporter och att det nu finns tre former av rapporter:

1)      Personlig – Användarens egna personliga rapporter.

2)      Organisation – Gemensamma rapporter för en organisation/koncern. Organisationen bestämmer själv hur dessa ska se ut.

3)      KI Standardrapporter – skapade av KI för användning av alla användare, t.ex. kommande SCB rapport eller Management rapport

Länk till manualen:

http://www.manula.com/manuals/financeactive/ki-finans/1/sv/topic/uppdatering-17-3-rapportfunktionen