Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Göran Färm (s) ny ordförande för Kommuninvest

Den tidigare EU-parlamentarikern och socialdemokratiska kommunalrådet i Norrköping, Göran Färm, har valts till ny ordförande för Kommuninvest ekonomisk förening, moderorganisation till kommunernas egna låneinstitut Kommuninvest i Sverige AB. Med cirka 225 miljarder i utlåning är Kommuninvest den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

– Svenska kommuner står kommande år inför stora ekonomiska utmaningar, det gäller både tillväxtkommuner och mer utsatta kommuner, säger Göran Färm. Oavsett utgångsläge är väl fungerande finansering en nyckelfråga, det ska gå smidigt och ske till så låg kostnad som möjligt för medborgarna.

Göran Färm ser det som en av sina främsta uppgifter som ny ordförande att kunna lotsa Kommuninvest rätt i EU-korridorerna. Färm har i två omgångar varit ledamot av Europaparlamentet, där han bland annat var vice ordförande i den socialdemokratiska partigruppen och huvudansvarig rapportör för EU:s budget.

– Det gäller att kunna påverka de EU-regelverk som nu ska omsättas i svensk lagstiftning som en följd av finanskrisen, säger Göran Färm. Skärpt tillsyn och krav på banker och kreditmarknadsföretag är angeläget, men kraven måste anpassas efter hur stora risker olika aktörer tar och inte i onödan försvaga tillväxten.

Bildmaterial
Bild på Göran Färm kan hämtas på Kommuninvests hemsida: https://kommuninvest.se/om-oss/press/

Om Kommuninvest
Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan.

För ytterligare information
Göran Färm, ordförande Kommuninvest ekonomisk förening, tel: 070-665 09 02,
e-mail: gfarm@telia.com

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, Kommuninvest i Sverige AB
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se