Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvests svenska obligationsprogram i ny fas

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2109, får förfall den 15 september 2021. Kommuninvest siktar på att K2109 ska erhålla benchmarkstatus med minst 3 mdkr utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest närmar sig målet om att till 2015 nå en total utestående volym i det svenska obligationsprogrammet om 110-140 miljarder kronor, ett mål som sattes när programmet lanserades år 2010. I slutet av mars var total utestående volym 107 miljarder kronor. Det gör att upplåningsprogrammet kan gå in i en ny fas.

– Vi har nu en komplett utbyggd kurva, med sex utestående obligationer och förfall årligen. Fokus framåt ligger mer på förlängning av kurvan och en volymtillväxt som är proportionerlig mot utlåningstillväxten, säger Anders Gånge, upplåningschef.

Kommuninvest höjer samtidigt målnivån för utestående volym i respektive obligation, från högst 25 miljarder till högst 30 miljarder kronor.

Kommuninvests upplåningsstrategi innebär att 50 procent av den totala upplåningen ska ske i svenska kronor, med det svenska obligationsprogrammet som främsta upplåningskälla.

Under 2015 planerar Kommuninvest att låna upp 90-105 miljarder kronor i långfristig upplåning, dvs. löptid över 1 år. Per 31 mars hade 34 miljarder kronor lånats upp.

Om Kommuninvest
Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 225 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

Mer information om svenskt obligationsprogram
https://kommuninvest.se/for-investerare/upplaning/upplaningsprogram/svenskt-obligationsprogram/

 

För ytterligare information
Anders Gånge, Chef Upplåning och Placering, tel: 010-470 87 12
e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, tel: 010-470 88 62
e-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se