Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Avancerade inställningar på rörliga lån möjliggör nu icke-standard fixingdatum och fixingvärden (antal decimaler)

I utkast-statusen kan man nu klicka ”Avancerade Inställningar” på alla rörliga ben (swappar) och rörliga lån. Här finner man möjlighet att ange 0-räntegolv, valbara fixingdatum, valbara antal decimaler på fixingen och snittränteberäkning i de fall banken använder fler än en fixing per ränteperiod.