Certifikatsprogram kan definieras som att ha rörlig eller fast räntebindning

Det är nu möjligt att definiera klassificeringen av räntebindningen på ett certifikatprogram. Detta gör man genom att i utkastläget gå in under programmets egenskaper och affärsvillkor och  sedan välja fast eller rörligt.

 

kifinans

kifinans2