Förbättrade möjligheter på emissionsprogram

Nu kan man även skapa program för MTN-, EMTN- och ECP-program.