Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommunsektorns investeringar 2015

Årets rapport belyser investeringarnas effekt på kommunernas
balansräkningar, primärt tillgångssidan. När investeringar finansieras
med externa medel ökar visserligen sektorns externa låneskuld, men
samtidigt byggs också betydande tillgångsvärden upp. Det redovisade
värdet av kommunsektorns materiella anläggningstillgångar uppgår till
över 1 000 mdkr, eller cirka dubbelt så mycket som den externa låneskulden.

Ladda ner filen

Kommunsektorns-investeringar-2015.pdf