Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Avgifter (t.ex. borgensavgift) kan nu bokas på vanliga lån, dock inte Kommuninvest lån, ännu…

Det finns nu två sätt att boka avgifter på lån: periodisk avgift och förskottsavgift. Avgiften bokas då lånet ligger som utkast, i sektionen ”Avgifter”. En periodisk avgift (tex borgensavgift på 0,3%) kan baseras på originalbeloppet, eller på utestående belopp (om lånet amorterar) och en betalningsfrekvens måste anges, tex årsvis. Avgiften syns i affärens betalschema, på kalenderfliken samt de nyckeltal (på Rapporter) som rör avgifter. Dina lån med Kommuninvest är som bekant låsta för redigering, vilket även drabbar borgensavgiften. Vi ska fixa detta – man ska naturligtvis kunna ange en borgensavgift även på Kommuninvest lån. Tidsuppdatering kommer postas på denna RSS så fort vi fått ett estimat.
Flera har även frågat om man kan ange annan avgiftsmottagare än motpart på affären. Vi kommer preliminärt kunna supporta detta, men inte förrän i början av 2016.