Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

ÅTGÄRDAT: Swaptioners marknadsvärde påverkade vissa nyckeltal och räntor felaktigt

På  förlängnings och stängningsbara swappar fanns en bugg som gjorde att vissa nyckeltalsberäkningar och även ränteberäkningar felaktigt inkluderade marknadsvärdet på swaptionen, det vill säga det som visas på sista raden i swappens betalschema. Denna bugg är nu åtgärdad. Marknadsvärdet har nu ingen påverkan på vanliga ränteberäkningar eller nyckeltal. Först när optionen excercisas och affärens betalschema reflekterar detta så inberäknas swaptionens kassaflöden (inte marknadsvärdet) i nyckeltalsberäkningar. Att excercisa optionen ligger på dig som användare – det vill säga systemet känner inte av, och applicerar inte, sannolikheten att optionen blir utställd.