Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Debattartikel: EU-regler hotar kommunernas ekonomi

18 företrädare för den svenska kommunsektorn publicerar idag en debattartikel på Dagens Samhälles webbplats. Ambitionen är att skapa debatt om förutsättningarna för att finansiera investeringar i svensk välfärd. Bakgrunden är att kommande EU-regler hotar svenska kommuners ekonomi.

Den svenska kommunala och regionala sektorn står inför enorma investeringsbehov. Flera hundratusen bostäder behöver byggas för att hantera bostadsbristen, skolor måste rustas, infrastruktur, sjukhus och äldrevård måste byggas ut m.m. Tack vare att kommunerna samarbetar kan de få tillgång till kostnadseffektiva och trygga finansieringslösningar. Om Kommuninvests roll som prispressare försvinner, återstår två alternativ för kommuner och landsting/regioner – att låna hos de traditionella bankerna eller ge ut egna obligationer. Det förra riskerar trycka upp räntekostnader igen och det senare är inte optimalt om en ny finanskris kommer.

Läs debattartikeln här

 

 

 

För ytterligare information kontakta Björn Bergstrand,
Chef för Medierelationer, tel: 0708-86 94 76, e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se