Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Korrigering av uppgifter i Kommuninvest delårsrapport 2015

Ett antal uppgifter om kapitaltäckning i delårsrapporten för perioden januari-juni 2015 har efter delårsrapportens publicering korrigerats. Korrigeringen genomfördes 14 september och avser Riskexponeringsbelopp kreditvärdighetsjustering, Totalt riskexponeringsbelopp, Kärnprimärrelation samt Total kapitalrelation.

Korrigerade data:

Riskexponeringsbelopp kreditvärdighetsjustering:
1 577,4 Mnkr

Totalt riskexponeringsbelopp:
6 256,7 Mnkr

Kärnprimärrelation:
37,1 %

Total kapitalrelation:
53,1 %

För ytterligare information, kontakta Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, telefon 0708-869476, e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se