Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Pressmeddelande: Kommuninvest lånar upp 10 miljarder i lyckad benchmark-emission

Kommuninvest i Sverige AB, med AAA/Aaa rating, har genomfört sin andra USD benchmark-transaktion för året. På torsdagen gav det kommunägda låneinstitutet ut 1,25 miljarder dollar (10,5 mdkr) med 3 års löptid. Orderboken översteg 1,5 miljarder dollar och 40 internationella placerare deltog, främst centralbanker och offentliga institutioner.

För ytterligare information, se bifogade Press Points Kommuninvest 3yr USD press points (på engelska).

 

Kontaktinformation

Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar, tel: 010-470 87 12
e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se