Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Göran Färm om nya EU-regler för utlåning i SKLs Kommentusblogg

Göran Färm, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening och fd europaparlamentariker (s), skriver denna månad en gästkrönika i SKL:s Kommentusblogg. I krönikan tar Göran upp kommande EU-regler för utlåning och hur viktigt det är att vi bör ha olika krav för affärsmodeller med olika risk. Det är viktigt att nya krav och regler inte slår mot kommunernas möjlighet att genomföra de investeringar hela samhället behöver.

”I värsta fall skulle lågriskinstituten tvingas ha flera gånger större kapitalskydd än motiverat, vilket direkt skulle drabba kommunerna. Vi menar – liksom EU gjorde när jag var Europaparlamentariker – att vi bör ha olika krav för affärsmodeller med olika risk. En verksamhet med solidarisk borgen som finansierar välfärdsinvesteringar utan risktagande ska ha lägre krav både på soliditet och avgifter till de fonder som nu skapas för att hantera framtida krisbanker,” skriver Göran Färm.

Läs hela krönikan här.