Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvests lån – öresavrundning syns i KI Finans från och med fredag 18/12

Kommuninvest tillämpar öresavrundning på vanliga räntebetalningar via autogiro. Hittills har denna öresavrundning inte synts i KI Finans – KI lån har tidigare visat öresbelopp. Från och med fredag 18/12 åtgärdas detta så att KI Finans överensstämmer med avierna.

Ett undantag: negativa räntebelopp har inte öresavrundning. För närvarande har en del låntagare räntebetalningar från Kommuninvest (så kallad negativ ränta) främst på korta STIBOR-lån. Här tillämpas alltså inte öresavrundning, trots att de fakturor vi skickar ut avrundar även negativa räntebelopp. Vi jobbar på att åtgärda avierna så att de visar ören.