Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny rapporttyp: Cashflow / betalrapport

KI Finans stödjer redan periodiska och balansrapporter. Nu finns även en betalrapport/kassaflödesrapport – eller cashflow rapport som vi kallar den. Syftet är att gruppera kassaflöden på tex betaldag, betaltyp eller motpart. Summeringen gör det då lättare att stämma av mot avier mm. Vi har publicerat en KI Standardrapport som heter “Betalrapport” som grupperar på just det sättet: Betalningar per dag, per typ och per motpart. Denna kan lämpligen användas som inspiration om man har andra grupperingsönskemål.