Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest inleder roadshow för Gröna obligationer

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest, (kreditbetyg AAA/Aaa med stabila utsikter) har anlitat Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole CIB och SEB för att arrangera en serie investerarmöten i Europa och Nordamerika kommande veckor. Syftet är att presentera Kommuninvests ramverk för Gröna Obligationer. Efter genomförd roadshow, och givet marknadsförutsättningar, kan en första Grön Obligation från Kommuninvest komma att emitteras.

Kommentar av Anders Gånge, Chef för Upplåning & Placering:

– Vi är mycket glada över möjligheten att kunna inkludera Gröna Obligationer i vårt upplåningsprogram. Konceptet med Gröna Obligationer som finansierar Gröna Lån är attraktivt. Dels kan vi ytterligare diversifiera upplåningen och nå ut till nya investerare. Dels ger det en möjlighet att erbjuda våra kunder, svenska kommuner och landsting, en låneprodukt som stödjer övergången till en mer hållbar ekonomi och samhälle.

Kommuninvest lanserade Gröna Lån till sina kunder under 2015. Vid slutet av året hade 11 projekt och mer än 5 miljarder kronor i lånefinansiering godkänts.

Den första låntagaren att erhålla miljömärkt finansiering blev Eskilstuna kommun, för fyra nya vindkraftverk utanför Sollefteå. Andra projekt som finansieras med Gröna Lån från Kommuninvest är Herrestaskolan i Järfälla, Sveriges första skola byggd helt i massivträ, biokraftvärmeverket Heden i Karlstad, avloppsreningsverket Sobacken i Borås samt Trelleborgsbanan.

Projekt som kan vara berättigade för finansiering med Gröna Lån är svenska investeringsprojekt i kommuner och landsting inom områdena förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, avfallshantering, vattenhantering, anpassningsåtgärder samt andra miljöåtgärder.

Kommuninvest förutspår ökad efterfrågan på Gröna Lån och förväntar sig att portföljen av Gröna Lån växer, då den offentliga sektorn investerar kraftfullt i områden som förnybar energi, gröna byggnader och energieffektivisering. Totalt investerar svenska kommuner och landsting mer än 100 miljarder årligen, motsvarande cirka 3 procent av BNP. Kommuninvests totala upplåningsbehov under 2016 uppgår till mellan 125 och 140 miljarder kronor.

Mer information om Kommuninvests ramverk för Gröna Obligationer:

https://kommuninvest.se/for-investerare/grona-obligationer/

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt sina medlemmar i form av lägre räntor.  För närvarande är 272 kommuner och 8 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 350 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

Kontaktinformation

Björn Bergstrand, Senior Investor Relations Manager / Chef för Medierelationer, Kommuninvest i Sverige AB, tel: 070-886 94 76, e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se