Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest lanserar K2002, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2002, får förfall den 16 februari 2020. Kommuninvest har för avsikt att K2002 ska erhålla benchmarkstatus med minst 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest har uppnått målet om minst 100 miljarder kronor i total utestående volym i det svenska obligationsprogrammet till slutet av 2015, ett mål som sattes när programmet lanserades år 2010. Totalt utestående volym per 11 februari 2016 var cirka 130 miljarder kronor.

Kommunsektorns upplåningsbehov förutspås vara fortsatt stort under kommande år, och upplåningsprogrammet kan gå in i en ny fas. Kommuninvest finansierar idag cirka 50 procent av kommunsektorns totala låneskuld.

– Vi har nu en komplett utbyggd kurva, med sju utestående obligationer i det svenska programmet. Nu vill vi fortsätta vårda och utveckla skulden i svenska kronor. Volymtillväxt och storlek på enskilda lån kommer i högre utsträckning att anpassas till utlåningstillväxten, säger Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager på Kommuninvest.

Kommuninvests upplåningsstrategi innebär att 50 procent av den totala upplåningen ska ske i svenska kronor, med det svenska obligationsprogrammet som främsta upplåningskälla. Under 2016 planerar Kommuninvest att låna upp totalt 125-140 miljarder kronor i långfristig upplåning, dvs. löptid över 1 år.

Om Kommuninvest
Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 250 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

Mer information om svenskt obligationsprogram
https://kommuninvest.se/for-investerare/upplaning/upplaningsprogram/svenskt-obligationsprogram/

För ytterligare information
Anders Gånge, Chef Upplåning och Placering, tel: 010-470 87 12
e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, tel: 010-470 88 62
e-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se