Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Nytt projekt på Tegelbruket inspirerar gymnasieelever till högre studier

Ett nytt projekt har startat på aktivitetshuset Tegelbruket i Örebro för att hjälpa gymnasielever med sina studier och inspirera dem till att söka vidare till universitet och högskola. Bakom projektet står Kommuninvest, Örebro universitet och Tegelbruket.

Akram Mahmi är en av dem som deltar i projektet som kallas Get Ready:

– Get Ready har redan hjälpt mig mycket. Man får hjälp med sina studier och inspiration att börja studera på universitetet. Tegelbruket är också en bra miljö att studera i, säger Akram.

Två gånger i veckan finns studenter från Örebro universitet på plats i biblioteket för att hjälpa till och stötta ungdomarna i skolarbetet. Studenterna fungerar också som positiva förebilder och mentorer.

Inspirationen är hämtad från det framgångsrika projektet Linje 14 som Örebro universitet tillsammans med Örebro kommun driver sedan 2003 för att motivera högstadieelever från studieovana miljöer att intressera sig för högre studier.

– Get Ready är en efterlängtad vidareutveckling som nu ger oss möjlighet att följa ungdomarna kontinuerligt från grundskola till gymnasium, säger Pia Ridderby, verksamhetsansvarig vid Örebro universitet.

Kommuninvest, ett kommunalt finanssamarbete med huvudkontor i Örebro, är initiativtagare och finansiär till Get Ready. Björn Bergstrand, medieansvarig på Kommuninvest, menar att satsningen är angelägen.

– Det är viktigt att engagera sig för ett mer hållbart och inkluderande samhälle där utbildning är en nyckel till framgång. Sveriges behov av välutbildad arbetskraft blir allt större.

– Det är genom samarbetet med kommunens gymnasieskolor som vi får ut vårt erbjudande till de gymnasieelever som känner ett behov av ett extra stöd på vägen mot högre studier, därav namnet Get Ready, menar Thomas Rasmusson, verksamhetsledare på Tegelbruket.

 

För mer information

Thomas Rasmusson, Verksamhetschef Tegelbruket,
mobil 070-646 20 21, Thomas.Rasmusson@tegelbruket.org

Pia Ridderby, Verksamhetsansvarig Örebro universitet,
telefon 019-30 10 99,  pia.ridderby@orebro.se

Björn Bergstrand, Chef för medierelationer Kommuninvest,
mobil 070-886 94 76, Bjorn.Bergstrand@kommuninvest.se

www.tegelbruket.org

www.oru.se

www.kommuninvest.se