Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Cashflowrapporten – Nettoflöde på swappar (istället för betalben och erhållarben på varsin rad)

Hittills har fast och rörlig betalning på swappar synts på egna rader i Kassaflödesrapporter, men nu finns en inställning som visar nettoflödet på samma rad (betalben minus erhållarben), så länge betalningen sker på samma dag och i samma valuta.  Välj checkbox ”Sammanställning Kassaflöden”.