Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kallelse till bolagsstämma 2016

Aktieägaren i Kommuninvest i Sverige AB, org nr 556281-4409, kallas till årsstämma torsdagen den 21 april 2016 klockan 17.15 på Radison Blu Waterfront Hotell, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

Kallelsen med förslag till dagordning, det huvudsakliga innehållet i förslagen samt rätten att som aktieägare deltaga vid bolagsstämman, framgår i detta dokument: Kallelse till bolagsstämma 2016