Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kultur viktigt även för mindre kommuner – Dialog nr 1 2016 ute

Arbetstillfällen, infrastruktur och bostäder brukar nämnas som de viktiga parametrarna när kommunerna ska attrahera nya invånare. Men för att locka den moderna urbana människan krävs det också ett brett kulturutbud, och det även i en liten kommun som Haparanda. Dialog nummer 1 2016 tittar närmare på hur kultur och fritidsaktiviteter blivit allt viktigare frågor för kommunerna att hantera. 

Jytte Rüdiger är kulturchef i Haparanda och den som har i uppdrag att bevara och utveckla kulturen i den lilla norrlandskommunen. Hon beskriver det lokala kulturutbudet som både brett och levande.

– Vi har ett stort utbud om man jämför med andra kommuner i samma storlek. Här präglas kulturen till stor del av vårt historiska arv men också hur vi kan ta med oss detta in i en ny tid, berättar Jytte Rüdinger.

Läs mer om kulturens betydelse för små kommuner i Dialog nummer 1 2016.


Även i Dialog nr 1 2016:

  • Samråden – De viktiga samtalen före stämman
  • Digital vård – Snabb utveckling men bättre styrning krävs
  • Resolutionsavgift – Ny avgift ersätter stabilitetsavgiften