Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

SABO:s Kombohus välkomnas för Kommuninvests Gröna lån

Kommuninvest öppnar upp för att godkänna SABO:s Kombohus för så kallade Gröna lån. Därmed underlättas kommunsektorns ansträngningar i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

För att stimulera bostadsbyggandet i Sverige erbjuder SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) sina medlemsföretag en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris. Husen kallas Kombohus och finns i dagsläget i tre utföranden – Kombohus Bas, Kombohus Mini och Kombohus Plus.

De av SABO:s medlemsföretag som planerar att bygga Kombohus och har rätt att låna från Kommuninvest kan ansöka om Gröna lån. Lånevillkoren är desamma som för traditionell finansiering.

Kommentar från Björn Söderlundh, Kommuninvests utlåningschef:

– Kombohus är ett imponerande koncept med kostnadseffektivitet, hög kvalitet och en låg energiförbrukning. Kombohus med en energiförbrukning 25 procent lägre än BBR 21 kommer att godkännas för gröna lån. Vi hoppas att fler kommuner och bolag nu väljer att miljömärka lån som finansierar Kombohus-projekt.

Enligt SABO uppfyller Kombohusen villkoren för Miljöbyggnad Silver, eller Svanen, och har en energiförbrukning på maximalt 65 kWh/m2 och år (Enköping). I de flesta fall, beroende på utförande och geografisk placering, förväntas de uppfylla de krav som Kommuninvests ramverk ställer på energiförbrukning och miljöcertifiering.[1] Låntagarna förväntas också återrapportera kring projektens miljöpåverkan.

Kommentar från Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO:

– Vi är väldigt stolta över att SABOs Kombohus kan godkännas för Gröna lån. I våra ramupphandlingar av Kombohus var det viktigt för oss att inte enbart pressa priset utan även ställa krav på bra kvalitet, god miljöprestanda och låg energiförbrukning. Kommuninvests inställning visar att våra ramupphandlade typhus ligger i framkant när det gäller att minska bostadssektorns klimatpåverkan.

 

Kommuninvests Gröna lån

Möjligheten att låna grönt har erbjudits Kommuninvests kunder sedan 1 juni 2015. Vindkraft, kraftvärme, energismarta hus, elbussar och andra investeringsprojekt med positiv miljöpåverkan kan få den miljömärkta finansieringen. Låntagarna åtar sig att återrapportera kring projektens miljöpåverkan. Totalt har Kommuninvest godkänt 8,8 miljarder kronor i Gröna lån till 25 projekt. De Gröna lån som Kommuninvest förmedlar kommer att finansieras med så kallade Gröna obligationer, riktade till investerare som vill placera i projekt som främjar hållbarhet. För mer information, se www.kommuninvest.se/gronalan

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 272 kommuner och 9 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 350 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

[1] Energiförbrukning som är minst 25 procent lägre än Boverkets Byggregler (BBR 21) och helst med någon av följande certifieringar: 1) LEED gold. 2) BREEAM very good. 3) Miljöbyggnad silver. 4) Svanen. 5) EU Green Buildning eller 6) Feby 12 (Minienergihus)

 

För mer information:

Björn Söderlundh, Chef för Utlåning, Kommuninvest i Sverige AB, mobil: 072-512 62 17, bjorn.soderlundh@kommuninvest.se

Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion, SABO, mobil: 0727-42 45 46

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, Kommuninvest i Sverige AB, mobil: 0708-86 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se