Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Årsstämma 2016 i Kommuninvest ekonomisk förening

Kommuninvest ekonomisk förening, Kommuninvests ägarorganisation, avhöll den 21 april årsstämma i Stockholm.

Göran Färm omvaldes till ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening, för perioden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017. Göran Färm var tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping och har suttit i Europaparlamentet, där han bland annat var vice ordförande i dess socialdemokratiska grupp med ansvar för budgetfrågor. Ellen Bramness Arvidsson omvaldes som ordförande i Kommuninvest i Sverige AB.

Till ny ledamot i styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB valdes Lars Heikensten, tidigare riksbankschef och nuvarande VD för Nobelstiftelsen..

Lars har lång erfarenhet från svensk finansmarknad, bland annat som chef för den ekonomiska avdelningen vid Finansdepartementet och som chefsekonom på Handelsbanken. Lars har även haft många internationella uppdrag, till exempel ledamot av EU:s monetära kommitté, Europeiska centralbankens (ECB) allmänna råd och Bank of International Settlements (BIS) styrelse. Mellan 2006 och 2011 var Lars ledamot av den europeiska ”riksrevisionen”, EU:s revisionsrätt.

Det som lockat Lars Heikensten är kommunsektorns långsiktiga förutsättningar.

– Sveriges kommuner står inför stora utmaningar framöver, inte minst krävs omfattande investeringar i bostäder och infrastruktur, säger Lars Heikensten. Samtidigt skärps kraven på den finansiella sektorn, i finanskrisens kölvatten. Mot den bakgrunden ska det bli både spännande och intressant att arbeta i Kommuninvests styrelse.

Göran Färm är mycket nöjd med att Lars Heikensten förstärker styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB.

– Det är nog få personer i landet som kan förena så gedigna teoretiska ock praktiska kunskaper inom det finansiella området, säger Göran Färm.

Cirka 400 förtroendevalda och tjänstemän från Kommuninvests medlemskommuner och –landsting deltog vid årsstämman, som avhölls på Stockholm Waterfront Congress Centre i Stockholm.

 

Bildmaterial

Bild på Lars Heikensten,  Göran Färm respektive Ellen Bramness Arvidsson kan hämtas på Kommuninvests hemsida kommuninvest.se

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 272 kommuner och 9 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 350 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

För ytterligare information

Göran Färm, ordförande Kommuninvest ekonomisk förening, tel: 070-665 09 02,

e-mail: gfarm@telia.com

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, Kommuninvest i Sverige AB

tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76

e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se