Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Betalfrekvensen kan vara annorlunda än fixingfrekvensen

Rörlig ränta (lån och swapben) kan ibland ha annorlunda fixingfrekvens än betalfrekvens. Detta supportas nu. I status utkast, när du öppnar rörliga benet (på en swap) eller ”Räntetyp”sektionen (på ett rörligt lån) finns en checkbox för ”Avancerad inställning”. Denna öppnar fler inställningsmöjligheter, och nu även ”Fixingfrekvens” som kan ändras separat från Betalfrekvensen.