Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Förenklad uppdatering av Egna Värden

Egna Värden kan nu modifieras längst upp på affärssidan på ett enklare sätt. Förr behövde du gå längst ner i affären och klicka i fler steg. Precis som tidigare så styr din behörighet om du kan modifiera Egna Värden, och din Administratör måste först meddela Kommuninvest vilka Egna Värden som önskas i er organisation.