Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kallelse och handlingar till föreningsstämma 2016

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 21 april 2016 klockan 16.00 på Radisson Blu Waterfront Hotel, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

 Stämmohandlingar 2016