Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

RAPPORT: ”En bärkraftig kommunstruktur”

Kommuninvest ekonomisk förening har gett Sören Häggroth, tidigare statssekreterare på Finansdepartementet och utredare för Ansvarskommittén, i uppgift att utreda förutsättningarna för en hållbar och bärkraftig kommunstruktur i Sverige. Uppdraget har resulterat i rapporten ”En bärkraftig kommunstruktur”, som presenterades på Kommuninvests föreningsstämma den 21 april 2016.

Rapporten utgör underlag för den seminarieserie som Kommuninvest i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, bjuder in till under våren 2016. De demografiska förändringarna ställer Sveriges kommuner inför stora utmaningar, inte minst vad gäller att tillhandahålla välfärdstjänster till medborgarna på likvärdiga villkor.

Seminarierna arrangeras i Malmö 10 maj, Stockholm 11 maj (civilminister Ardalan Shekarabi deltar), Göteborg 18 maj och Umeå 31 maj. De är kostnadsfria och riktar sig till ledamöter i kommunstyrelsen och landstings/regionstyrelsen. Program och anmälan hittar du här.

Det är inte Kommuninvests roll att föreslå eller ange färdriktning för den kommunala sektorn. Den rollen har främst lokala, regionala och nationella politiker – på medborgarnas uppdrag. Som den störste långivaren till den kommunala sektorn har Kommuninvest dock ett intresse att värna sektorns långsiktiga finansiella hållbarhet, och att belysa de utvecklingstendenser som kan komma att påverka denna.

En bärkraftig kommunstruktur

 

 

 

För mer information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se, mobil 0708-86 94 76.