Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

VIDEO: Civilminister Ardalan Shekarabi på seminarium om framtidens kommunstruktur

Kommuninvest ekonomisk förening har gett Sören Häggroth, tidigare statssekreterare på Finansdepartementet och utredare för Ansvarskommittén, i uppgift att utreda förutsättningarna för en hållbar och bärkraftig kommunstruktur i Sverige. Uppdraget har resulterat i rapporten ”En bärkraftig kommunstruktur”.

För att följa upp rapporten har Kommuninvest i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, bjudit in till en seminarieserie under våren 2016. Vill du delta på seminariet i Göteborg eller Umeå kan du anmäla dig här. Civilminister Ardalan Shekarabi intervjuades  under seminariet i Stockholm 11 maj där han närvarade.

Vad civilministern skrev om dagen:

Föreläser på SKLs och Kommuninvests seminarium om framtidens kommunstruktur. Staten måste våga visa tillit till kommunerna. Den administrativa bördan måste minska, bland annat genom större användning av generella statsbidrag. Här har regeringen satt igång ett arbete för att underlätta för kommunsektorn. Det är mitt budskap idag.