Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Japan-stipendium till Open Arts utställningskurator Lars Jonnson

För att ytterligare stimulera utvecklingen av konstutställningen Open Art har  Kommuninvest, en av Open Arts samarbetspartners, delat ut ett resestipendium till Japan till utställningskuratorn Lars Jonnson.

– Open Arts framgångar med konstnärer från andra kulturer känns angelägna att utveckla. Alla i Örebro, inte minst näringslivet, har att vinna på en stad där kultur och kreativa tankar odlas. När vi föreslog resmålet Japan för Lars blev han entusiastisk, kommenterar Kommuninvests VD Tomas Werngren.

Det är fantastiskt att Kommuninvest gett mig detta stipendium, säger Lars Jonnson. Mötet med ett land och ett folk som tar kultur, konst och traditioner på balanserat allvar är oerhört inspirerande och utvecklande.

Open Art har stor betydelse för Örebro kommun. Samtidskonst från olika delar av världen är på plats i staden under utställningsperioden. Satsningen ger invånarna och de tillresta besökarna energi och inspiration. Open Art stöds av kommunsektorns störste långivare Kommuninvest, som har huvudkontor i Örebro.

Lars Jonnson ser Japan som ett spännande land med goda exempel på hur konst, arkitektur och upplevelser bidragit till att utveckla besöksnäring och lokalsamhällen.

– Vi har mycket att lära från Japan, samtidigt ser jag att vi här i Sverige och Örebro har mycket att ge, något som vi svenskar många gånger är försynta med.

Jag känner mig stärkt och motiverad att driva och utveckla Open Art till ett kraftfält av energi i en stad som vill utvecklas och samtidigt stärka Örebros identitet och stolthet.

 

Om Open Art

Open Art är en utomhusutställning i Örebro som förändrar gatubilden i stadens centrum under några sommarmånader. Kultur- och konstevenemanget drivs av Örebro kommun med stöd av Örebro konsthall, Region Örebro län, Adolf Lindgrens stiftelse och det lokala näringslivet. Open Art är ett återkommande evenemang som arrangerats sedan 2008. År 2015 deltog ett 70-tal konstnärer från ett 20-tal länder med konstverk på oväntade platser i de centrala delarna av staden. Open Art syftar till att iscensätta okonventionella och nyskapande möten med konsten, som nu tagit steget ut i det offentliga rummet för att möta en större publik. Nästa Open Art äger rum 2017.

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt sina medlemmar i form av lägre räntor.  För närvarande är 272 kommuner och 9 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 350 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

För mer information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, Kommuninvest i Sverige AB, mobil: 070-886 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se