Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny finanspolicy: Framåtblickande, på valbart portföljfilter, med refinansieringsantaganden och simuleringar

Den nya efterfrågade finanspolicyn än äntligen på plats. Den skiljer sig från den nuvarande finanspolicyn som skapades per enhet, och som enbart var bakåtblickande. Dock tillgodoser vi fortfarande support på den gamla.

Att skapa den nya finanspolicyn

 1. Nya finanspolicyn skapas först privat och kan publiceras för alla i organisationen om man är administratör. Det vill säga samma logik som rapporter.
  • Alla användare – oavsett behörighet – kan skapa och använda en privat finanspolicy.
  • Endast administratörer kan skapa gemensam finanspolicy. Notera att användare med hanteringsbehörighet på ett bolag inte kan skapa en gemensam finanspolicy, utan bara privat.
 2. Nya finanspolicyn skapas antingen som framåtblickande, eller bakåtblickande. Du kan inte se både historiska och framtida perioder på samma skärm. Du måste skapa din finanspolicy två gånger. Vi vet, inte ultimat men tekniskt sett en allt för stor utveckling annars.

Att använda den nya finanspolicyn

 1. I nya finanspolicyn väljer man portfölj/filter att applicera.
 2. Nya finanspolicyn kan inkludera derivat (checkbox).
 3. Nya finanspolicyn kan inkludera refinansieringsantaganden (checkbox).
 4. Nya finanspolicyn kan inkludera simulerade affärer (via taggar).
 5. Nya finanspolicyn kan inkludera räntesimulering/parallellskifte av räntebanan (valfri input).

Tre noteringar:

 1. Kapitalbindning och räntebindning kan ännu inte beräknas på framtida datum. Vi jobbar på att kunna ge den möjligheten senare i höst.
 2. Finansrapporten (KI standardrapport – det vill säga wordfilen) innehåller ännu inte nya finanspolicyn. Kommer att finnas med i juli.
 3. Det finns fortfarande support till den gamla finanspolicyn.