Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Eget Anpassat Index – kan nu uppdateras centralt, dvs för flera affärer samtidigt

Många med koncerninterna lån har efterfrågat detta: Nu finns möjligheten att definiera och uppdatera (på en plats) fixingar på ett anpassat Index som kan gälla för många affärer.

  1. Administratören skapar ett nytt Anpassat Index (under Adminfliken) där Namn och Fixingfrekvens anges, samt hur Framåtblickande fixingar ska funka ur prognossyfte (senast kända, eller följa implicita kurvan).
  2. Administratören uppdaterar fixingvärdet löpande (på samma plats under Adminfliken)
  3. Det nya indexet är nu valbart på alla affärer. För existerande/levande lån väljs lämpligen det nya indexet under ”Lägg till Ränteförändring” om man vill behålla historiken intakt, alternativt i statusen Utkast (men då förloras historiken).