Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest på Kommek

Den 17 och 18 augusti närvarar Kommuninvest på Kommek. Kommek är en mötesplats för alla som är arbetar med ekonomi i kommuner, landsting och regioner.

I vår monter möter du våra kundansvariga, för att bland annat prata om effektiv skuldförvaltning, vårt skuldhanteringssystem KI Finans och möjligheten att låna till gröna investeringar. Besök även vårt seminarium Finansiering och skuldförvaltning.

Välkommen!

Kommuninvest på Kommek